A függvény fogalma természetesen fokozatosan alakult ki az idők során. A függvény fogalma, és kialakulása is szorosan összefügg az analitikus (koordináta) geometria fejlődésével. Apollóniosz fő művében, a 8 kötetes Kónika-ban, a kúpszeletek (ellipszis, parabola, hiperbola) tárgyalásánál a kúpszeleteket egy ferde kettős körkúp síkmetszeteiként tárgyalta. Mivel mindent a kúpszeletek átmérőire vonatkoztatott,Tovább

Definíció: Adott két halmaz, H és K. Ha a H halmaz elemeihez valamilyen egyértelmű módon hozzárendeljük a K halmaznak egy-egy elemét, akkor ezt a hozzárendelést függvénynek nevezzük. A H halmazt a függvény alaphalmazának, a K halmazt a függvény képhalmazának nevezzük. A H alaphalmaznak azt részhalmazát, amelyhez  a képhalmaznak valamely eleme hozzá lettTovább

Középiskolában függvényeket a következő szempontok szerint vizsgáljuk. Függvény értelmezési tartománya: A függvény változóinak halmaza, amelyekhez lett függvényérték rendelve. (Jele „g” nevű függvény esetén: Dg.) Példa: A mellékelt g: ℝ​→ℝ​, ​​\( g(x)=2\sqrt{x-4}-3 \)​ függvény esetén: Dg=ℝ\{x<4}. Másképp: Értelmezési tartomány: x∈ℝ|x≥4. Az értelmezési tartományt az ábrázolható függvények esetén a”x” (változó) tengely mutatja. Függvény értékkészlete:Tovább

Függvény értelmezési tartományának és értékkészletének meghatározásánál a függvény fogalmából indulunk ki. Definíció: Adott két halmaz, H és K. Ha a H halmaz elemeihez valamilyen egyértelmű módon hozzárendeljük a K halmaznak egy-egy elemét, akkor ezt a hozzárendelést függvénynek nevezzük. A H halmazt a függvény alaphalmazának, a K halmazt a függvény képhalmazának nevezzük. Definíció:Tovább

Függvények periodikussága Definíció: Az f:H→ℝ x→f(x) függvény periodikus (ismétlődő), ha van olyan p>0 állandó valós szám (ismétlési tényező), hogy az  értelmezési tartomány minden x elemére f(x+p)=f(x). Ha az ilyen p konstans számok között létezik legkisebb, akkor azt a p konstanst a függvény periódusának nevezzük. Periodikus függvények a trigonometrikus függvények, a szinusz,Tovább

Függvény párossága. Definíció: Az f:H→ℝ​, x→ f(x) függvényt párosnak nevezzük, ha az értelmezési tartomány minden x elemével együtt -x is a függvény értelmezési tartományához tartozik és az értelmezési tartomány bármely x eleme esetén f(-x)=f(x). Ellentett helyen megegyező függvényértéket kapunk. A páros függvények képe szimmetrikus a koordinátasík y tengelyére. Páros függvény például az m(x)=x2Tovább

Definíció: Az f:H→ℝ​, x→ f(x) függvény egy [a;b] intervallumban monoton nő, ha ott értelmezve van és az intervallum minden olyan pontjára, amelyre x1<x2, akkor f(x1)≤(x2). (Röviden úgy is mondhatjuk, hogy nagyobb változóhoz nagyobb vagy egyenlő függvényérték tartozik. Példa: A monoton növekedő függvényre jó példa az un. egészrész függvény, amelynek a képzésiTovább

Definíció: Az f:H→R, x→f(x) függvény zérushelyeinek nevezzük az értelmezési tartomány mindazon x értékeit, amelyeknél a függvény értéke nulla, azaz: f(x)=0. A függvény grafikonja a zérushelyeken metszi az x tengelyt. Például: Az f(x)=(x+3)2-4 másodfokú függvény zérushelyeit az (x+3)2-4=0 másodfokú egyenlet megoldásával kapjuk. Ennek az egyenletnek a gyökei az x1=-1 és x2=-5Tovább

Definíció: Az f: R→R, f(x) elsőfokú függvény általános alakja: f(x)=ax+b, ahol a és b valós értékű paraméterek. (a∈ℝ és a≠0, b∈ℝ.) Az elsőfokú függvény grafikonja egy olyan egyenes, amely nem párhuzamos sem az x sem az y tengellyel. Az a paramétert az egyenes meredekségének nevezzük, a b paraméter pedig megmutatja, hogyTovább

Az a:ℝ→ℝ​, x→|x| hozzárendelésű abszolútérték függvény ábrázolása, jellemzése. A függvény grafikonja: Az a(x)=|x| függvény jellemzése: Értelmezési tartomány: Valós számok halmaza: x∈ℝ. Értékkészlet: Nemnegatív valós számok halmaza: y=|x|∈ℝ\ℝ–, azaz y≥0. Zérushelye: x=0. Menete: Szigorúan monoton csökken, ha x<0 és szigorúan monoton nő, ha x>0. Szélsőértéke: Minimum: y=0; x=0. Korlátos: Abszolút értelemben nem.Tovább