A trigonometria fejlődésének, kialakulásának mozgató rugója a csillagászat és persze a közlekedés, a hajózás volt. Az ókori görög csillagászat a babiloniaktól vett át nagyon sok mindent. Elsőként kell megemlíteni Hipparkhosz ókori görög csillagászt és matematikust, akinek ezen a téren kifejtett tevékenységét Ptolemaiosz „Almageszt” című művéből ismerjük. Úttörő munkát végzett a gömbháromszögekkelTovább

Ptolemaiosz görög matematikusról elnevezett tétel a húrnégyszögekhez kapcsolódik és a húrnégyszögek oldalai és átlói között fogalmaz meg egy összefüggést. Ptolemaiosz, Klaudiosz Tétel: A körbe írt négyszög átlóinak szorzata egyenlő a szemközti oldalak szorzatának összegével. A mellékelt  ábra jelöléseivel: AB⋅DC+BC⋅AD=AC⋅BD, azaz a⋅c+b⋅d=f⋅e. A tétel igazát könnyű belátni a nevezetes húrnégyszögek esetén. PéldáulTovább

A függvény fogalma természetesen fokozatosan alakult ki az idők során. A függvény fogalma, és kialakulása is szorosan összefügg az analitikus (koordináta) geometria fejlődésével. Apollóniosz fő művében, a 8 kötetes Kónika-ban, a kúpszeletek (ellipszis, parabola, hiperbola) tárgyalásánál a kúpszeleteket egy ferde kettős körkúp síkmetszeteiként tárgyalta. Mivel mindent a kúpszeletek átmérőire vonatkoztatott,Tovább