A matematikai logika megalapozója. Arisztotelész életéről: Görög filozófus és matematikus. A makedóniai Stagira városában született. Édesapja orvos volt, aki fiát korán hozzászoktatta a természettudományos gondolkodáshoz. 17 éves korában Athénba ment, és az akkor 60 éves Platón tanítványa lett. Mestere halála után Fülöp, Makedónia királya meghívta udvarába, és rábízta fiának, azTovább

Francia filozófus, matematikus és fizikus. Egyik közismeret, leggyakrabban idézett mondása: „Gondolkodom, tehát vagyok.” Descartes életéről: Descartes vagyonos nemesi családból származott. Ifjú korában a jezsuitáknál tanult. Fiatal korában katonáskodott, szolgált Hollandiában, majd a bajor hadseregben. Harcolt a fehérhegyi ütközetben, ahol a katolikus liga leverte a protestáns cseh rendeket. Végül részt vettTovább

Leibniz életéről Német matematikus és filozófus. Igazi polihisztor volt. Foglalkozott a matematikán kívül még biológiával, geológiával, nyelvészettel, teológiával és joggal. Lipcsei születésű, kezdetben itt, majd Jénában tanult. Teológusként a katolikus és a protestáns egyházak közötti ellentétet szerette volna megszüntetni. Politikusként Németország egységének megteremtésért küzdött. Jogtudományi munkásságára felfigyelt a mainzi választófejedelemTovább

Boole nevéhez kötődik a logikai algebra (vagy algebrai logika), amelyet Boole algebrának is nevezünk. Boole életéről: Boole angol matematikus és filozófus volt. Viszonylag későn, 16 éves kora után kezdett érdeklődni a matematika iránt. Tanár lett, élete végéig különböző helyszíneken tanított. Boole munkásságáról: Munkássága jelentős az algebra, a matematikai logika ésTovább