Gondolkodási módszerek

Halmazok,
Matematikai logika,
Kombinatorika,
Gráfok

Algebra

Számelmélet,
Számhalmazok,
Hatvány-gyök-logaritmus,
Algebrai kifejezések,
Arány-arányosság,
Egyenletek-egyenlőtlenségek

Függvények

Elemi függvények és tulajdonságaik,
Sorozatok,
Differenciálszámítás,
Integrálszámítás

Geometria

Alapfogalmak,
Transzformációk,
Három-, négy- és sokszögek,
Kör,
Vektorok,
Trigonometria,
Koordináta-geometria,
Topológia,
Térgeometria