Leibniz életéről Német matematikus és filozófus. Igazi polihisztor volt. Foglalkozott a matematikán kívül még biológiával, geológiával, nyelvészettel, teológiával és joggal. Lipcsei születésű, kezdetben itt, majd Jénában tanult. Teológusként a katolikus és a protestáns egyházak közötti ellentétet szerette volna megszüntetni. Politikusként Németország egységének megteremtésért küzdött. Jogtudományi munkásságára felfigyelt a mainzi választófejedelemTovább

Simson életéről: Skót matematikus A glasgow-i egyetemen tanult és tanított. Simson munkásságáról: A geometria mellett a matematika más ágaival is foglalkozott. Euklidesz egy elveszett művét a poriszmákról (tételek és szerkesztések közötti megállapítások) más ókori szerzők írásai alapján kísérelte meg rekonstruálni. Ezt a könyvét számos nyelven, igen sokszor kiadták. Azt aTovább

Goldbach életéről: Német matematikus, az oroszországi szentpétervári Akadémia tagja volt. Königsbergben (ma Kalinyingrád) született. 1725-ben lett a szentpétervári Birodalmi Akadémia matematikaprofesszora és történésze. 1728-tól Moszkvában élt II. Péter orosz cár nevelőjeként. 1742-től pedig mint az orosz külügyminisztérium munkatársa működött. Goldbach munkásságáról: Fő szakterülete a számelmélet, a differenciálegyenletek és a sorokTovább

Gauss mellett Euler a matematika egyik legsokoldalúbb, legtermékenyebb és legnagyobb tudósa. Huszonnyolc nagyobb mű, hétszázötven jelentős értekezés és több népszerűsítő tankönyv maradt utána. Éppen Gauss mondta róla: „Euler műveinek tanulmányozása mindig a legjobb iskola lesz.” Euler életéről Svájcban, Baselben született. Matematika mellett teológiát, orvostudományt és keleti nyelveket tanult. Bázelben a híresTovább

Carnot életéről: Carnot a francia államférfi és matematikus a forradalom alatt 1791-től a nemzetgyűlés tagja volt. A jakobinusok győzelme után a hadsereg megszervezése miatt a „győzelem megszervezője” nevet kapta. 1800-ban Napóleon hadügyminiszterré nevezte ki. Carnot később ellenezte Napóleon császárrá választását és ezért visszavonult a politikai élettől. 1814-ben, amikor a császárTovább

Wallace életéről Skót matematikus, az edinburghi egyetem tanára volt. Wallace matematikai munkásságáról Ő igazolta 1797-ben azt a tételt miszerint: „A háromszög köré írt kör tetszőleges pontjának az oldal egyenesekre eső merőleges vetületei egy egyenesbe esnek.” (Wallace-egyenes) Ezt az egyenest tévesen nevezik egy másik skót matematikusról Simson egyenesnek. (Lásd Hajós GyörgyTovább

Bolyai névről legtöbben Bolyai Jánosra, Bolyai Farkas világhírű fiára gondolnak, de Bolyai Farkas korának szintén igen jelentős matematikusa volt. Bolyai Farkas életéről: Bolyai Farkas Bolyán született. Hatéves korától a híres és ősi nagyenyedi református kollégiumba járt. Már itt is kitűnt nem mindennapi nyelvi és számolási képességeivel. 17-18 évesen 7 nyelvenTovább

Német matematikus, csillagász és fizikus. Őt tartják minden idők egyik legnagyobb matematikusának. Így is nevezik: „A matematikusok fejedelme.” Euler mellett ő a matematika legsokoldalúbb tudósa. Gauss életéről Braunschweigben született, édesapja nyergesmester volt. Már 6 éves korában kitűnt matematikai tehetségével. Tanítója egyszer azt a feladatot adta a kis tanulóknak, hogy adjákTovább

Möbius életéről: Német csillagász és matematikus. Schulpfortában született. Kitűnő geométer volt, de szerénysége miatt csak jelentéktelen csillagászként élte le életét. Lipcsében halt meg 78 éves korában. Möbiusz munkásságáról: Ő volt az első, aki megpróbálkozott az un. négyszínsejtés bizonyításával, de nem járt sikerrel. Úttörő volt a topológiában és híresebb kortársival együttTovább

Lobacsevszkij Bólyai Jánostól függetlenül, de vele közel azonos időben ugyanarra az eredményre jutott. Ő is megadja az euklideszi párhuzamossági axiómát tagadó, a többit megtartó új geometriának a részletes kifejtését. Lobacsevszkij életéről Ez a zseniális orosz matematikus Nyizsnij-Novgorodban (ma Gorkij) született. 1811-ben, 19 éves korában már be is fejezte tanulmányait aTovább