Feuerbach életéről Németországban, Jénában született. Testvére volt a filozófus Ludwig Feuerbachnak. Az erlingeni gimnáziumban tanított. Feuerbach munkásságáról Feuerbach nevét viseli a Feuerbach kör (A kilenc pont köre). Bár ezt a kört Euler már ismerte a XVIII. században, de Feuerbach újra felfedezte. Megmutatta, hogy ez a kör érinti a háromszög oldalait (kívülrőlTovább

Boole nevéhez kötődik a logikai algebra (vagy algebrai logika), amelyet Boole algebrának is nevezünk. Boole életéről: Boole angol matematikus és filozófus volt. Viszonylag későn, 16 éves kora után kezdett érdeklődni a matematika iránt. Tanár lett, élete végéig különböző helyszíneken tanított. Boole munkásságáról: Munkássága jelentős az algebra, a matematikai logika ésTovább

Venn nevét elsősorban a halmazok közötti kapcsolatokat ábrázoló un. Venn diagramokról ismerjük. Venn életéről: Brit matematikus. John Venn 1857-ben Cambridge-ben végzett a Gonville és Caius College-ban, ahol teológiát és bölcsészetet tanult. Néhány évig lelkészként dolgozott, majd 1862-ben visszatért ugyanabba az intézménybe, és erkölcstant kezdett oktatni. Ebben az időben kezdett teTovább

Cantor a modern matematika egyik nagy úttörője,  a halmazelmélet egyik magalapozója. Cantor életéről: Német matematikus. Édesapja gazdag kereskedő volt, aki Szentpétervárott telepedett le. Georg Cantor itt született. 11. éves korában a család a Majna melletti Frankfurtba költözött. Cantor már a wiesbadeni évek alatt megkedvelte a matematikát, de édesapja a nagyobbTovább

Klein életéről: Német matematikus Düsseldorfban született. Göttingenben együtt dolgozott Hilberttel. Ők tették igazán neves intézetté az itteni egyetemet. Göttingenben halt meg 76 éves korában. Klein munkásságáról: Munkásságát a nem euklideszi geometriák, a folytonos csoportok, az egyenletek algebrai elmélete, az elliptikus függvények és az autómorf függvények területén elmélete területén fejtette ki.Tovább

Peano nevét elsősorban az aritmetika axiómarendszerének megalkotójaként ismerjük. Peano életéről: Olasz matematikus, a torinói egyetemen tanított. Peano munkásságáról: A matematika axiomatikus felépítéséhez nagy mértékben járult hozzá a természetes számokra vonatkozó, az  aritmetika alapjait képező axiómák megfogalmazásával, amelyet 1889-ben jelentetett meg. Lásd még: https://hu.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_PeanoTovább

Talán Hilbert volt az utolsó olyan matematikus, aki a matematika szinte valamennyi szakterületén nagyot alkotott. Hilbert életéről Világhírű német matematikus. Königsbergben (ma Kalinyingrád) született. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait is itt végezte. Königberghez kötődik Goldbach, aki szintén itt született és Euler a königsbergi hidak problémája kapcsán. 1895-ben a göttingeni egyetemre kerülTovább

Róla nevezték a 9. és a 10. osztályosok országos matematikai versenyét. Arany Dániel életéről Mint fiatal középiskolai tanár Győrben kezdte pályafutását. Később Budapestre került. A második világháború vége felé a nyilasok gyilkolták meg feleségével együtt. Arany Dániel  munkásságáról 1894-ben Győrben indította el a Középiskolai Matematikai Lapokat. Franciaországot kivéve sehol nemTovább