Möbius, August Ferdinánd

Möbius életéről:

1790.11.17.-1868.09.26.

Német csillagász és matematikus. Schulpfortában született. Kitűnő geométer volt, de szerénysége miatt csak jelentéktelen csillagászként élte le életét. Lipcsében halt meg 78 éves korában.

Möbiusz munkásságáról:

Möbius szalag

Ő volt az első, aki megpróbálkozott az un. négyszínsejtés bizonyításával, de nem járt sikerrel. Úttörő volt a topológiában és híresebb kortársival együtt ( Riemann, Lobacsevszkij és Bolyai János) egy az euklideszitől eltérő geometriát hoztak létre. Új szempontok szerint osztályozta a felületeket és görbéket. Róla nevezték el a Möbius szalagot.

 

Hangyák vonulása

A Möbius-szalag megihlette M. C. Escher német grafikus művészt is.

Moebius band. A németek a Möbius-szalagot gyakran Escher-szalagnak hívják.

Möbius művei:

„Der barycentrische Calcul” (A baricentrikus számítás) c. műve (1827) egészen új szempontokat vezetett be a geometriába.
További művei:
Lehrbuch der Statik (1837)
Mechanick des Himmels (1843)
Die Haubts kapta sätze der Astronomie (1874)
Összegyűjtött műveit Baltzer adta ki négy kötetben (1885-87).
Megörökítette a nevét a számelméletben (Möbius féle számelméleti függvény) és foglalkozott algebrával is.

Összeállította: Kelle Virág, a Bethlen Gábor Újreál Gimnázium 9. évfolyamos tanulója. (2000/2001. tanév)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.