Definíció: Apollóniusz kör azon pontok halmaza (mértani helye) a síkban, amely pontoknak két adott ponttól való távolságainak aránya állandó. (Apollóniosz görög matematikusról elnevezve.) Formulával: Apollóniusz kör={P|(AP:BP)=m:n.  Apollóniusz kör szerkesztése: Adott: 1. AB szakasz. 2. AP:PB arány (m:n). Például: 2:3 Szerkesztés menete: 1. Az adott szakaszon belül az adott aránynak megfelelő pont (C)Tovább

Két kör közös érintőjének szerkesztése előtt érdemes tisztázni, mit értünk egy kör érintőjén és hogyan lehet egy adott körhöz érintőt szerkeszteni. Definíció: Egy kör érintője olyan egyenes a síkon, amelynek egy adott körrel egy és csak egy közös pontja van. Az érintő merőleges a kör érintési pontjába húzott sugárra. ATovább

Thalész tétele: Ha egy kör átmérőjének két végpontját összekötjük a kör kerületének bármely más pontjával, akkor derékszögű háromszöget kapunk. Bizonyítás: Kössük össze a kör AB átmérőjének két végpontját a körvonal egy tetszőleges C pontjával. Így egy ABC háromszöget kaptunk. Az A csúcsnál lévő CAB∠ =α, és az  ABC∠=β Kössük most összeTovább

Az első ismert görög matematikus, ezért szokás őt a matematika atyjának nevezni. Életéről keveset lehet tudni. A legismertebb nevéhez fűződő matematikai tétel a Thalész-tétel. Thalész életéről A kisázsiai Milétosz városában született. Tekintélyes kereskedő volt, aki beutazta Mezopotámiát és Egyiptomot. Üzleti ügyei mellett a tudományok is érdekelték. Elsősorban a matematika, deTovább