Fibonacci életéről: Középkori olasz matematikus. Eredeti neve Leonardo Pisano volt. Édesapja, akit Bonacci-nak hívtak, Pisának, a gazdag itáliai városnak a kereskedelmi képviselője volt Algírban.  Édesapja után kaphatta utólag a Fibonacci nevet. Később ő is, mint kereskedő bejárta Észak-Afrikát, Szicíliát, Hispániát. Ezeken az utakon ismerte meg a keleti műveltséget, és ígyTovább

Regiomontanus életéről: Középkori német matematikus, csillagász és könyvnyomdász. Müller családi neve helyett szülőföldjének Könisgberg (ma Kalinyingrád) latin neve után nevezte magát. Regiomontanus 1467-től négy évig a Magyarországon, a Mátyás király által alapított pozsonyi egyetemen is tanított, ahová Vitéz János hívta meg. Éppen ezért egyik műve Mátyás királynak szóló ajánlással jelentTovább

A harmadfokú egyenletek megoldóképletét róla nevezték el. Cardano életéről: Olasz matematikus, fizikus, korának neves orvosa volt. Törvénytelen születésű gyermekként a nyomorból jutott el a világhírig. Az akkori kor szinte minden tudományával foglalkozott. Nevét őrzi az ismert gépkocsi alkatrész, a kardán-tengely is. Cardano munkásságáról: Cardano idejében a matematikusok különösen nagy erőfeszítéstTovább

Viete életéről: Francia matematikus. Foglalkozását tekintve jogász volt. Fiatal korában támadt egy ötlete új csillagászati elmélethez, amely a kopernikuszi rendszert fejlesztette volna tovább. Ennek érdekében kezdett el a matematikával foglalkozni. Tehetséges emberként kezdetben jogászként is sikeres pályája volt. III. Henrik, majd IV Henrik francia király ügyésze és tanácsosa volt. KésőbbTovább

Ceulen életéről: Holland erődítményépítő, vívómester és matematikus. Ceulen munkásságáról: Először 20, aztán harmincöt tizedesjegyig kiszámította a π értékét. Azóta nevezik a π -t Ludolph-féle számnak. Síremlékén látható a nevét híressé tevő tizedes tört. (Hollandia, Delft város.) 3.141592653589793238462643383279502884197169399Tovább

Napier életéről: Skót matematikus. Földbirtokos volt, csak kedvtelésből foglalkozott csillagászattal és matematikával. Napier munkásságáról: Matematikával a csillagászat kedvéért foglalkozott. A számolások megkönnyítése érdekében készítette el a trigonometrikus függvények logaritmusainak táblázatát. Ez 1614-ben jelent meg „Csodálatos logaritmustáblázat leírása” címmel. Ez a táblázat még nehézkes volt, később Henry Briggs segítségével megszületett 1617-benTovább

Kepler életéről: Német csillagász, fizikus és matematikus. Evangélikus egyházi iskolában végzett, és teológiát is tanult. 1594-ben, Grazban matematikát tanított. Feltűnő tehetsége miatt Tycho Brahe csillagász professzor 1600-ban Prágába hívta, ahol Brahe halála után Kepler lett a császári csillagász, majd később udvari matematikus. A kopernikuszi heliocentrikus világképet igazolta munkásságával. Kepler azTovább

Francia filozófus, matematikus és fizikus. Egyik közismeret, leggyakrabban idézett mondása: „Gondolkodom, tehát vagyok.” Descartes életéről: Descartes vagyonos nemesi családból származott. Ifjú korában a jezsuitáknál tanult. Fiatal korában katonáskodott, szolgált Hollandiában, majd a bajor hadseregben. Harcolt a fehérhegyi ütközetben, ahol a katolikus liga leverte a protestáns cseh rendeket. Végül részt vettTovább

Cavalieri életéről: Olasz matematikus, Galilei egyik tanítványa. Előkelő olasz családból származott. Papi és szerzetesi hivatása mellett nagy érdeklődéssel tanulmányozta az ókori matematikát és csillagászatot. 1629-ben Galilei ajánlására a bolognai egyetem matematika tanára lett. Cavalieri munkásságáról: Abban az időben fontossá váltak a mozgás, a folyamatosság és a végtelen kérdései. A végtelen,Tovább

Francia matematikus, fizikus és ügyvéd. Fermat életéről: Franciaország délnyugati részén Beaumont de-Lomagne városában született. Édesapja tehetős kereskedő volt. Toulouse-ban az egyetemen jogot tanult és élete végéig itt ügyvédi gyakorlatot folytatott. Később tagja lett a városi parlamentnek is. Szabad idejében azonban legszívesebben matematikával foglalkozott. Diophantosz „Arithmetica” című műve inspirálta őt erre elsősorban.Tovább