Definíció: Azt a függvényt, amely minden pozitív számra értelmezve van és minden számhoz annak adott („a”) alapú (a>1, 0<a<1) logaritmusát rendeli, logaritmusfüggvénynek nevezzük. Jelöléssel: x→loga(x) (Lásd még: Logaritmus fogalma) A logaritmusfüggvényt definiáló kifejezés tekinthető egy olyan hatványkifejezésnek, amelyben a hatvány alapja konstans, a függvény változója a hatvány értéke és a függvényTovább

Függvények egy lehetséges csoportosítása 1. Algebrai függvények 1.1 Racionális egész függvények (például hatvány függvények) m(x)=(x+3)2-4=x2+6x+5 1.2 Racionális törtfüggvények (például a reciprok függvény) 1.3 Irracionális függvények (Például a gyökfüggvények) 2. Transzcendens függvények 2.1 Exponenciális függvények ​\( e(x)=0,5·2^{x-2} \)​ 2.2 Logaritmus függvények 3.   Trigonometrikus függvények 3.1 Szinusz függvény 3.2 Koszinusz függvény 3.3 Tangens függvényTovább

Napier életéről: Skót matematikus. Földbirtokos volt, csak kedvtelésből foglalkozott csillagászattal és matematikával. Napier munkásságáról: Matematikával a csillagászat kedvéért foglalkozott. A számolások megkönnyítése érdekében készítette el a trigonometrikus függvények logaritmusainak táblázatát. Ez 1614-ben jelent meg „Csodálatos logaritmustáblázat leírása” címmel. Ez a táblázat még nehézkes volt, később Henry Briggs segítségével megszületett 1617-benTovább