Az x→tgx függvény grafikonja: Az x→tgx függvény jellemzése: Értelmezési tartomány: x∈ℝ\{ π/2+kπ; k∈ℤ}. Értékkészlet: y=tgx∈ℝ. Zérushelye: x=0+kπ ; k∈ℤ. Menete: Minden (π/2-kπ, π/2+kπ) intervallumon (periódusonként)  szigorúan monoton növekvő. Szélsőértéke: Nincs. Korlátos Nem. Páros vagy páratlan: Páratlan függvény. tg(-x)=-tg(x) Periodikus: Igen. A periódus hossza: p=π. Konvex/konkáv: Konvex, ha 0+kπ<x<π/2+kπ és konkáv,Tovább

Függvények egy lehetséges csoportosítása 1. Algebrai függvények 1.1 Racionális egész függvények (például hatvány függvények) m(x)=(x+3)2-4=x2+6x+5 1.2 Racionális törtfüggvények (például a reciprok függvény) 1.3 Irracionális függvények (Például a gyökfüggvények) 2. Transzcendens függvények 2.1 Exponenciális függvények ​\( e(x)=0,5·2^{x-2} \)​ 2.2 Logaritmus függvények 3.   Trigonometrikus függvények 3.1 Szinusz függvény 3.2 Koszinusz függvény 3.3 Tangens függvényTovább