A nagyon nagy illetve nagyon kicsi számokat sokszor célszerű 10 egész kitevőjű hatványainak segítségével két tényezős szorzatként felírni, úgy, hogy maga a szám (a hatvány szorzója) abszolút értékben 1 és 10 közötti szám legyen, a másik tényező pedig 10 megfelelő egész kitevőjű hatványa. Ezt az elvet használják például a zsebszámológépekTovább

​A középiskolában rendszeresen használt Matematikai Feladatgyűjtemény I kötet II. fejezetének 1. feladata a következőképpen szól: Írjuk fel a három darab a) kettes b) hármas c) ötös segítségével megalkotható legnagyobb természetes számot! Érdemes próbálkozni, tanulságos áttekinteni a lehetőségeket. a) Három darab kettes esetén: Helyi értékes írással: 222. Összeadással: 2+2+2=6. Szorzással:  2⋅2⋅2=8;  2⋅22=44. Persze,Tovább

​Az embereket mindig izgatták a gigantikus, vagy éppen nagyon pici számok, méretek. Gondoljunk csak a mesék óriásaira, törpéire, Liliputra. Számóriások A középiskolában rendszeresen használt Matematikai Feladatgyűjtemény I. kötet II. fejezetének 1. feladata a következőképpen szól: Írjuk fel a három darab a) kettes b) hármas c) ötös segítségével megalkotható legnagyobb természetesTovább