A négyzetre emelés, azaz a hatványozás definíciója alapján: ​\( 5^{2}=5·5=25 \)​. Így egy 5 egység oldalú négyzet területe 25 területegység. Ha a feladat fordított és a négyzet területéből kell meghatározni a négyzet oldalát, akkor új műveletre, a négyzetgyökvonásra van szükség. Definíció: Egy nemnegatív valós szám négyzetgyöke az a nemnegatív valósTovább

A hatvány fogalmának általánosításával bármely pozitív valós szám felírható egy 1-től különböző valós szám hatványaként. A hatványozásnál adott alap mellett a kitevőhöz, mint változóhoz rendeljük hozzá a hatvány értékét. Sokszor szükség van azonban arra, hogy adott hatvány alap esetén a hatvány értékének ismeretében a kitevőt határozzuk meg. Egy számnak adottTovább

​A középiskolában rendszeresen használt Matematikai Feladatgyűjtemény I kötet II. fejezetének 1. feladata a következőképpen szól: Írjuk fel a három darab a) kettes b) hármas c) ötös segítségével megalkotható legnagyobb természetes számot! Érdemes próbálkozni, tanulságos áttekinteni a lehetőségeket. a) Három darab kettes esetén: Helyi értékes írással: 222. Összeadással: 2+2+2=6. Szorzással:  2⋅2⋅2=8;  2⋅22=44. Persze,Tovább