Definíciók: Algebrai kifejezésekben változóknak és állandóknak az összege, különbsége, szorzata, hányadosa, valamilyen kitevőjű hatványa és gyöke szerepel véges sokszor. Például: ​\( \frac{7x^{2}-y^{3}}{x-2\sqrt{y}}+3xy-\frac{5y^{4}}{\sqrt[3]{x}} \)​ Az algebrai kifejezések között azokat, amelyekben nem a szerepel gyökvonás művelete, racionális algebrai kifejezéseknek nevezzük. Például: \( \frac{7x^{2}-y^{3}}{x-2}+3xy-\frac{5y^{4}}{x} \)​ Ha racionális algebrai kifejezésben nem szerepel változóval történő osztás, racionálisTovább

Azonosságok: 1. Kéttagú összeg illetve különbség négyzete. 2. Két tag különbségének és összegének a szorzata. 3. Háromtagú összeg négyzete. 4. Kéttagú összeg illetve különbség harmadik hatványa. 5. Két tag köbének összege és különbsége. 1. Kéttagú összeg ill. különbség négyzete. Szavakkal: Egy kéttagú kifejezés négyzete egyenlő az első tag négyzetének, az elsőTovább

Algebrai törteket tartalmazó kifejezéseknél (egyenletek, egyenlőtlenségek, függvények) adott esetben jó eszköz lehet a polinomok osztásának ismerete. Ez természetesen középiskolában inkább csak emelt szintű feladatoknál fordulhat elő. Két megjegyzés: · A hányados fokszáma az osztandó és az osztó fokszámának a különbsége. · Természetesen az osztás eredményeként maradékot – maradék polinomot –Tovább

A négyzetszámok sorozatát az an=n2 formulával adhatjuk meg. A sorozat tagjai: {1; 4; 9; 16;…;n2…} A tétel egy zárt formulát ad a négyzetszámok sorozata első n tagjának összegének meghatározására, amit jelöljünk Sn-nel. Állítás: ​\( S_{n}=1^{2}+2^{2}+3^{2}+…+(n-1)^{2}+n^{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \)​ Bizonyítás teljes indukcióval történik. 1. Az állítás n=1 és n=2 esetén is igaz, hiszen ​\(Tovább