Azonosságok: 1. Kéttagú összeg illetve különbség négyzete. 2. Két tag különbségének és összegének a szorzata. 3. Háromtagú összeg négyzete. 4. Kéttagú összeg illetve különbség harmadik hatványa. 5. Két tag köbének összege és különbsége. 1. Kéttagú összeg ill. különbség négyzete. Szavakkal: Egy kéttagú kifejezés négyzete egyenlő az első tag négyzetének, az elsőTovább