A) Számtani sorozatok konvergenciája A számtani sorozat definíciója: Adott a sorozat első tagja (a1) és differenciája d. A hozzárendelési szabály: an=a1+(n-1)⋅d. A számtani sorozat jellemezése korlátosság, monotonitás  és határérték szempontjából. A sorozat differenciája d>0.  Ebben az esetben a sorozat alulról korlátos, alsó korlátja k=a1, felülről nem korlátos, szigorúan monoton nő ésTovább

Definíció: Két nemnegatív szám számtani közepének a két szám összegének a felét nevezzük. A számtani közepet szokás aritmetikai középnek is nevezni, és „A” betűvel jelölni. Formulával: ​\( A(a;b)=\frac{a+b}{2} \) , ahol a;b∈ℝ​; a≥0; b≥0. Például: Ha a=8; b=10, akkor A(8;10)=(8+10)/2=9. Két szám számtani közepe ugyanannyival nagyobb az egyik számnál, mint amennyivel kisebb aTovább

Definíció: Két nemnegatív szám számtani közepének a két szám összegének a felét nevezzük. A számtani közepet szokás aritmetikai középnek is nevezni, és „A” betűvel jelölni. Formulával:  ​\( A(a;b)=\frac{a+b}{2} \) , ahol a;b∈ℝ​; a≥0; b≥0. Definíció: Két nemnegatív szám mértani közepének a két szám szorzatának négyzetgyökét nevezzük. A mértani közepet szokás geometria középnek isTovább

A két nemnegatív számra vonatkozó nevezetes közepeket a trapéz két párhuzamos oldalára vonatkoztatva lehet szemléltetni. Ezeket a nevezetes közepeket a mellékelt ábrán láthatjuk: 1. Számtani közép: A1A2 szakasz.   2. Mértani közép: G1G2 szakasz. 3. Harmonikus közép: H1H2 szakasz. 4. Négyzetes közép: N1N2 szakasz.   1. Állítás: A trapéz középvonala a kétTovább