Definíció: Két nemnegatív szám számtani közepének a két szám összegének a felét nevezzük. A számtani közepet szokás aritmetikai középnek is nevezni, és „A” betűvel jelölni. Formulával: ​\( A(a;b)=\frac{a+b}{2} \) , ahol a;b∈ℝ​; a≥0; b≥0. Például: Ha a=8; b=10, akkor A(8;10)=(8+10)/2=9. Két szám számtani közepe ugyanannyival nagyobb az egyik számnál, mint amennyivel kisebb aTovább

A két nemnegatív számra vonatkozó nevezetes közepeket a trapéz két párhuzamos oldalára vonatkoztatva lehet szemléltetni. Ezeket a nevezetes közepeket a mellékelt ábrán láthatjuk: 1. Számtani közép: A1A2 szakasz.   2. Mértani közép: G1G2 szakasz. 3. Harmonikus közép: H1H2 szakasz. 4. Négyzetes közép: N1N2 szakasz.   1. Állítás: A trapéz középvonala a kétTovább