Az x→cos(x) függvény grafikonja: Az x→cos(x) függvény jellemzése: Értelmezési tartomány: x∈ℝ. Értékkészlet: y=cos(x)∈ℝ|y∈[-1;1] Zérushelye: x=π/2+kπ ; k∈ℤ. Menete: Monoton nő, ha -π+k2π≤x≤0+k2π; k∈ℤ. Monoton csökken, ha 0+k2π≤x≤π+k2π; k∈ℤ. Szélsőértéke: Maximum: y=1; x=0+k2π; k∈ℤ. Minimum: y=-1; x= π+k2π; k∈ℤ. Korlátos: Igen. -1≤cos(x)≤+1 Páros vagy páratlan: Páros, cos(-x)=cos(x) Periodikus: Igen. A periódusTovább

Függvények egy lehetséges csoportosítása 1. Algebrai függvények 1.1 Racionális egész függvények (például hatvány függvények) m(x)=(x+3)2-4=x2+6x+5 1.2 Racionális törtfüggvények (például a reciprok függvény) 1.3 Irracionális függvények (Például a gyökfüggvények) 2. Transzcendens függvények 2.1 Exponenciális függvények ​\( e(x)=0,5·2^{x-2} \)​ 2.2 Logaritmus függvények 3.   Trigonometrikus függvények 3.1 Szinusz függvény 3.2 Koszinusz függvény 3.3 Tangens függvényTovább