Differenciahányados Tekintsük az y = x2  egyenletű parabolát és jelöljük ki rajta a P0(2;4) pontot. Írjuk fel a parabolának ebbe a pontbajába húzható érintőjének egyenletét. Ehhez felhasználjuk, hogy az érintőnek egy közös pontja van a parabolával. Mivel az egyenes egy pontját – a parabola P0(2;4) pontját – ismerjük, ezért a feladat azTovább

Definíció: A körvonal azoknak a pontoknak a halmaza (mértani helye) a síkban, amelyek a sík egy adott pontjától (a kör középpontjától) adott távolságban vannak. Ez a távolság a kör sugara. Adott a koordináta rendszerben a C(u;v) középpontú, és r sugarú kör. A körvonal bármely P(x;y) pontja C(u;v) középponttól adott rTovább

Kör és egyenes kölcsönös helyzetének és esetleges közös pontjainak meghatározása az (x;y) koordináta rendszerben. Kör és egyenesnek kölcsönös helyzetére nézve három lehetőség van: 1.    Nincs közös pont: körön kívül haladó egyenes. 2.    Egy közös pont: érintő egyenes. 3.    Két közös pont: metsző egyenes Adott egyenletű kör és egyenes metszéspontjainak meghatározásaTovább

A másodfokú egyenlet általános alakja: ​\( ax^{2}+bx+c=0 \)​; a,b,c∈ℝ; a≠0. A másodfokú egyenlet megoldóképletének levezetése szorzattá alakítással: Emeljük ki a másodfokú tag együtthatóját az a-t! Itt kihasználtuk azt a feltételt, hogy a≠0. A zárójelben szereplő másod- és elsőfokú tagból képezzünk teljes négyzetet! A szögletes zárójelben lévő második tagban végezzük elTovább

A másodfokú egyenlet megoldóképletében a négyzetgyök alatt szereplő ​\( b^{2}-4ac \)​ kéttagú kifejezést a másodfokú egyenlet diszkriminánsának nevezzük. (gyakran D-vel jelöljük.) Itt az a, b, c betűk az ​\( ax^{2}+bx+c=0 \)​ másodfokú egyenlet általános alakjában szereplő együtthatók. (a≠0). Ettől a ​\( D=b^{2}-4ac \)​ kéttagú kifejezéstől függ a másodfokú egyenlet megoldásainak száma a valós számokTovább