A másodfokú egyenlet általános alakja: ​\( ax^{2}+bx+c=0 \)​; a,b,c∈ℝ; a≠0. A másodfokú egyenlet megoldóképletének levezetése szorzattá alakítással: Emeljük ki a másodfokú tag együtthatóját az a-t! Itt kihasználtuk azt a feltételt, hogy a≠0. A zárójelben szereplő másod- és elsőfokú tagból képezzünk teljes négyzetet! A szögletes zárójelben lévő második tagban végezzük elTovább