Fibonacci, Leonardo Pisano

Fibonacci életéről:

1170-1250

Középkori olasz matematikus. Eredeti neve Leonardo Pisano volt. Édesapja, akit Bonacci-nak hívtak, Pisának, a gazdag itáliai városnak a kereskedelmi képviselője volt Algírban.  Édesapja után kaphatta utólag a Fibonacci nevet. Később ő is, mint kereskedő bejárta Észak-Afrikát, Szicíliát, Hispániát. Ezeken az utakon ismerte meg a keleti műveltséget, és így ismerkedett meg a matematikával is.

Fibonacci munkásságáról:

1202-ben megjelent „Liber Abaci” (A számolás könyve) című művében az aritmetikai (számtan) és algebrai ismereteket, a „Practica Geometriae” pedig geometriai felfedezéseit írta le. Fibonaccinak a „Liber Abaci” könyve nagyban hozzájárult az indo-arab számjegyírás és a tízes számrendszer európai elterjedéséhez.

Fibanacci nevét azonban elsősorban a róla elnevezett Fibonacci sorozatról ismerjük. Ezt a sorozatot a következő feladattal adta meg:

„Valaki betesz két nyulat egy fallal körülvett helyre. Hány pár nyúl lesz ebből az egy párból egy év alatt, ha feltesszük, hogy egy pár minden hónapban  egy újabb pár nyulat nemz, amely a második hónaptól kezdve lesz szaporodóképes?

A válasz a következő sorozat: 1, 1, 2, 3, 5, 8, …stb.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.