Definíció: Összetett számoknak nevezzük azokat a természetes számokat, amelyeknek 2-nél több, de véges számú osztója van. Az összetett számok vizsgálata is sok érdekes tényre vezette a matematikusokat. Ilyen például az, hogy minden 2-nél nagyobb páros számot felírhatunk két prímszám összegeként. Például 12=7+5; 20=7+13, 98=19+79, stb. Ezt a megfigyelést Goldbach sejtésnekTovább

Francia matematikus, fizikus és ügyvéd. Fermat életéről: Franciaország délnyugati részén Beaumont de-Lomagne városában született. Édesapja tehetős kereskedő volt. Toulouse-ban az egyetemen jogot tanult és élete végéig itt ügyvédi gyakorlatot folytatott. Később tagja lett a városi parlamentnek is. Szabad idejében azonban legszívesebben matematikával foglalkozott. Diophantosz „Arithmetica” című műve inspirálta őt erre elsősorban.Tovább