Regiomontanus, Johannes Müller

Regiomontanus életéről:

1436. 06. 06. – 1476. 07. 08.

Középkori német matematikus, csillagász és könyvnyomdász. Müller családi neve helyett szülőföldjének Könisgberg (ma Kalinyingrád) latin neve után nevezte magát. Regiomontanus 1467-től négy évig a Magyarországon, a Mátyás király által alapított pozsonyi egyetemen is tanított, ahová Vitéz János hívta meg. Éppen ezért egyik műve Mátyás királynak szóló ajánlással jelent meg. 1475-ben a pápa meghívására Rómába ment, ahol azonban hamarosan meghalt.

Regiomontanus munkásságáról:

Regiomontanus nagy igyekezettel fordította le az általa elérhető görög matematikai és csillagászati tárgyú műveket. Mestere Peuerbach kezdte el fordítani Ptolemaiosz Almageszt (Nagy gyűjtemény) című művét, amit aztán ő fejezett be. Arkhimédész és Apollóniosz munkáit ő fordította le először görögről latinra. A fordításokon túl jelentős a munkássága elsősorban a trigonometria területén. Legfontosabb eredeti műve az Öt könyv mindenfajta háromszögekről címet viseli, és 1464-ben készült, bár csak halála után 1533-ban jelent meg. Ez az a mű, amelynek révén a trigonometria különvált a csillagászattól, és a matematikán belüli szakterületté vált. Ezt később Euler munkássága tetőzte be.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.