Ptolemaiosz, Klaudiosz

Ptolemaiosz életéről:

Kr. e. 165-85.

Görög csillagász, matematikus és geográfus. Alexandriában élt és dolgozott. Legnagyobb műve a „Nagy gyűjtemény”, ismertebb nevén az „Almagest”, egy összefoglaló csillagászati mű. Ebben találkozhatunk a geocentrikus világrendszer felépítésével. Ptolemaiosz elképzelése szerint a világmindenség középpontja a Föld. Ez a nézet egészen a XVI. századig, Kopernikusz munkásságáig általánosan elfogadott volt. A Kolumbusz Kristóf által használt térkép egy szír származású görög csillagász munkája, és Ptolemaiosz közvetítésével került Európába.

Ptolemaiosz munkásságáról:

Matematikai munkásságáról: „Nagy gyűjtemény” című munkájában mások eredményeit, így például Hipparkhosz-ét is leírta. Ebben találkozhatunk már trigonometriai táblázatokkal, gömb trigonometriájának alapjaival, geometriai tételekkel. A π meghatározására a ​\( \frac{377}{120}≈3,14166 \)​ törtet használta, amely már 3 tizedesre pontos érték. Trigonometrikus módszerekkel számolt, a teljes szöget, a kört 360 egyenlő részre osztotta, tehát mértékegységül a fokot használta. Ptolemaiosz „Geographia” művében a Föld egy pontjának helyét lényegében a mai földrajzi szélességnek és hosszúságnak megfelelő adatokkal határozta meg, tehát gömbi koordinátákat használt.

a⋅c+b⋅d=e⋅f

Ptolemaiosz nevéhez fűződik az a geometriai tétel, miszerint a körbe írt négyszög átlóinak szorzata egyenlő a szemközti oldalak szorzatának összegével.

Ezen tétel segítségével már rendelkezett egy, a szögösszeg, a szögkülönbség húrjainak kiszámítására alkalmas formulákkal, amelyek segítségével táblázatot is összeállított. Ezek a táblázatok a csillagászok nélkülözetlen segédeszközei lettek.
Műveinek latinra fordítását Regiomontanus fejezte be.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.