Definíció: Azokat a konvex négyszögeket. amelynek oldalai egy körnek húrjai, húrnégyszögeknek nevezzük. A húrnégyszögek oldalfelező merőlegesei egy pontban, a köré írt kör középpontjában metszik egymást. Tétel: Egy négyszög akkor és csak akkor húrnégyszög, ha szemközti szögeinek összege egyenlő. A tétel két állítást tartalmaz: Ha egy négyszög húrnégyszög, akkor szemközti szögeinekTovább

Ptolemaiosz görög matematikusról elnevezett tétel a húrnégyszögekhez kapcsolódik és a húrnégyszögek oldalai és átlói között fogalmaz meg egy összefüggést. Ptolemaiosz, Klaudiosz Tétel: A körbe írt négyszög átlóinak szorzata egyenlő a szemközti oldalak szorzatának összegével. A mellékelt  ábra jelöléseivel: AB⋅DC+BC⋅AD=AC⋅BD, azaz a⋅c+b⋅d=f⋅e. A tétel igazát könnyű belátni a nevezetes húrnégyszögek esetén. PéldáulTovább

Ptolemaiosz életéről: Görög csillagász, matematikus és geográfus. Alexandriában élt és dolgozott. Legnagyobb műve a „Nagy gyűjtemény”, ismertebb nevén az „Almagest”, egy összefoglaló csillagászati mű. Ebben találkozhatunk a geocentrikus világrendszer felépítésével. Ptolemaiosz elképzelése szerint a világmindenség középpontja a Föld. Ez a nézet egészen a XVI. századig, Kopernikusz munkásságáig általánosan elfogadott volt.Tovább