Definíció: Azokat a konvex négyszögeket. amelynek oldalai egy körnek húrjai, húrnégyszögeknek nevezzük. A húrnégyszögek oldalfelező merőlegesei egy pontban, a köré írt kör középpontjában metszik egymást. Tétel: Egy konvex négyszög akkor és csak akkor húrnégyszög, ha szemközti szögeinek összege 180°. A bizonyítást itt találod. A nevezetes négyszögek közül a négyzet, aTovább

Ptolemaiosz görög matematikusról elnevezett tétel a húrnégyszögekhez kapcsolódik és a húrnégyszögek oldalai és átlói között fogalmaz meg egy összefüggést. Ptolemaiosz, Klaudiosz Tétel: A körbe írt négyszög átlóinak szorzata egyenlő a szemközti oldalak szorzatának összegével. A mellékelt  ábra jelöléseivel: AB⋅DC+BC⋅AD=AC⋅BD, azaz a⋅c+b⋅d=f⋅e. A tétel igazát könnyű belátni a nevezetes húrnégyszögek esetén. PéldáulTovább