Matematika különböző szakterületei

Pitagorasz és iskolája a matematikát négy ágra osztotta:

Matematika

Diszkrét

Folytonos

Abszolút

Relatív

Statikus

Dinamikus

Aritmetika (Szám)

Zene (elrendezés)

Geometria (Alak, forma)

Csillagászat (Mozgás)

Ezek ma is a matematika ihlető forrásai.  A mai matematika kiegészült egy ötödik ággal: a véletlen világával.

A matematikai szakterületek egy lehetséges csoportosítása.

1. Gondolkodási módszerek

1.1 . Halmazelmélet
1.2  Matematikai logika
1.3  Kombinatorika
1.4 Gráfelmélet

3. Algebra

3.1 Számelmélet
3.2 Klasszikus algebra (Polinomok, egyenletek)
3.3 Determinánsok
3.4 Lineáris algebra
3.5 Csoportelmélet
3.6 Testelmélet
3.7 Algebrai struktúrák (Hálók)

4. Geometria

4.1 Elemi euklideszi geometria. (sík és térgeometria)
4.2 Ábrázoló geometria
4.3 Trigonometria
4.4 Analitikus (koordináta) geometria
4.5 Projektív geometria
4.6 Nem euklideszi geometriák (Pl.: Bolyai_Lobacsevszkij hiperbolikus geometria)
4.7 Differenciál geometria
4.8 Topológia

5. Analízis

5.1 Sorok, sorozatok
5.2 Valós függvények
5.3 Komplex függvénytan
5.4 Differenciál és integrálszámítás
5.5 Variációszámítás

6. Valószínűségszámítás

6.1 Valószínűségszámítás
6.2 Matematikai statisztika
6.3 Játékelmélet
6.4 Információelmélet

7. Számítógép-tudomány, numerikus, grafikus és gépi módszerek.

Megjegyzés: Mint minden kategorizálás, úgy ez a csoportosítás is vitatható.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.