A másodfokú egyenlet általános alakja: ​\( ax^{2}+bx+c=0 \), ahol (a≠0). Az ilyen alakra hozott egyenleteknek a megoldását legegyszerűbben a másodfokú egyenlet megoldóképletének segítségével végezzük el. Eszerint, ha a másodfokú egyenlet diszkriminánsa nem negatív, azaz ​\( b^{2}-4ac≥0 \)​, akkor az egyenletnek van megoldása a valós számok között, és azokat a következő formulákkalTovább

Viete életéről: Francia matematikus. Foglalkozását tekintve jogász volt. Fiatal korában támadt egy ötlete új csillagászati elmélethez, amely a kopernikuszi rendszert fejlesztette volna tovább. Ennek érdekében kezdett el a matematikával foglalkozni. Tehetséges emberként kezdetben jogászként is sikeres pályája volt. III. Henrik, majd IV Henrik francia király ügyésze és tanácsosa volt. KésőbbTovább