Egy differenciálható  f(x) függvény  f'(x) deriváltfüggvénye  egy adott pontban az  f(x) függvényhez az adott pontban húzható érintő meredekségét (iránytangensét) adja. Egy differenciálható függvény jellemzését a derivált függvény a következő szempontok vizsgálatánál segíti: A függvény menete. A függvény szélsőértéke (szélsőértékei). A függvény görbülete (Konvex, konkáv). A függvény inflexiós pontja (pontjai). 1. FüggvényTovább

A másodfokú egyenlet általános alakja: ​\( ax^{2}+bx+c=0 \), ahol (a≠0). Az ilyen alakra hozott egyenleteknek a megoldását legegyszerűbben a másodfokú egyenlet megoldóképletének segítségével végezzük el. Eszerint, ha a másodfokú egyenlet diszkriminánsa nem negatív, azaz ​\( b^{2}-4ac≥0 \)​, akkor az egyenletnek van megoldása a valós számok között, és azokat a következő formulákkalTovább