Goldbach, Christian

Goldbach életéről:

1690.03.18.-1764.12.01.

Német matematikus, az oroszországi szentpétervári Akadémia tagja volt. Königsbergben (ma Kalinyingrád) született. 1725-ben lett a szentpétervári Birodalmi Akadémia matematikaprofesszora és történésze. 1728-tól Moszkvában élt II. Péter orosz cár nevelőjeként. 1742-től pedig mint az orosz külügyminisztérium munkatársa működött.

Goldbach munkásságáról:

Fő szakterülete a számelmélet, a differenciálegyenletek és a sorok elmélete volt. 1742-ben írta Eulernek, hogy szerinte

„Minden 3-nál nagyobb természetes szám előállítható három prímszám összegeként.”

Euler válaszában leírta, hogy ennek bizonyításához elegendő lenne belátni, hogy minden páros szám felbontható két prímszám összegére.

Ez az un. Goldbach-sejtés, amelyet mind a mai napig nem sikerült bizonyítani. Goldbach volt az, aki felhívta Euler figyelmét arra, hogy a Fermat egyik állítása hibás, miszerint a 2n+1 számok mindig prímek, ha n=2k. Ezek után Euler be is bizonyította, hogy n=25 esetén a 232+1 szám nem prím.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.