Függvény párossága. Definíció: Az f:H→ℝ​, x→ f(x) függvényt párosnak nevezzük, ha az értelmezési tartomány minden x elemével együtt -x is a függvény értelmezési tartományához tartozik és az értelmezési tartomány bármely x eleme esetén f(-x)=f(x). Ellentett helyen megegyező függvényértéket kapunk. A páros függvények képe szimmetrikus a koordinátasík y tengelyére. Páros függvény például az m(x)=x2Tovább