Függvények periodikussága Definíció: Az f:H→ℝ x→f(x) függvény periodikus (ismétlődő), ha van olyan p>0 állandó valós szám (ismétlési tényező), hogy az  értelmezési tartomány minden x elemére f(x+p)=f(x). Ha az ilyen p konstans számok között létezik legkisebb, akkor azt a p konstanst a függvény periódusának nevezzük. Periodikus függvények a trigonometrikus függvények, a szinusz,Tovább