Középiskolában függvényeket a következő szempontok szerint vizsgáljuk. Függvény értelmezési tartománya: A függvény változóinak halmaza, amelyekhez lett függvényérték rendelve. (Jele „g” nevű függvény esetén: Dg.) Példa: A mellékelt g: ℝ​→ℝ​, ​​\( g(x)=2\sqrt{x-4}-3 \)​ függvény esetén: Dg=ℝ\{x<4}. Másképp: Értelmezési tartomány: x∈ℝ|x≥4. Az értelmezési tartományt az ábrázolható függvények esetén a”x” (változó) tengely mutatja. Függvény értékkészlete:Tovább

Definíció: Az f:H→ℝ​, x→ f(x) függvény egy [a;b] intervallumban monoton nő, ha ott értelmezve van és az intervallum minden olyan pontjára, amelyre x1<x2, akkor f(x1)≤(x2). (Röviden úgy is mondhatjuk, hogy nagyobb változóhoz nagyobb vagy egyenlő függvényérték tartozik. Példa: A monoton növekedő függvényre jó példa az un. egészrész függvény, amelynek a képzésiTovább