Az ő nevét viseli a háromszögek területének kiszámítása három oldalból: a Héron-képlet. Hérón életéről: Görög matematikus, fizikus és feltaláló. A római birodalom idején Alexandriában élt Sokoldalú, széles érdeklődésű egyéniség volt. Pontosan beszámolt a Kr. u. 62-ben lefolyt holdfogyatkozásról. Több technikai találmányát ismerjük. Híres készüléke az első gőzgép. A hajtóerőt aTovább

Diophantosz életéről: Görög matematikus volt, életéről szinte semmi biztosat nem lehet tudni. Feltevés szerint babilóniai származású volt. Alexandriában élt. Fennmaradt ugyan egy sírfelirat, amely lehetséges, hogy az övé. Ebben találunk pár adatot életére nézve, és azt is megtudhatjuk ebből, hány évig élt. Diophantosz munkásságáról: A görög matematikusok közül az egyenletekkelTovább

Fibonacci életéről: Középkori olasz matematikus. Eredeti neve Leonardo Pisano volt. Édesapja, akit Bonacci-nak hívtak, Pisának, a gazdag itáliai városnak a kereskedelmi képviselője volt Algírban.  Édesapja után kaphatta utólag a Fibonacci nevet. Később ő is, mint kereskedő bejárta Észak-Afrikát, Szicíliát, Hispániát. Ezeken az utakon ismerte meg a keleti műveltséget, és ígyTovább

Regiomontanus életéről: Középkori német matematikus, csillagász és könyvnyomdász. Müller családi neve helyett szülőföldjének Könisgberg (ma Kalinyingrád) latin neve után nevezte magát. Regiomontanus 1467-től négy évig a Magyarországon, a Mátyás király által alapított pozsonyi egyetemen is tanított, ahová Vitéz János hívta meg. Éppen ezért egyik műve Mátyás királynak szóló ajánlással jelentTovább

A harmadfokú egyenletek megoldóképletét róla nevezték el. Cardano életéről: Olasz matematikus, fizikus, korának neves orvosa volt. Törvénytelen születésű gyermekként a nyomorból jutott el a világhírig. Az akkori kor szinte minden tudományával foglalkozott. Nevét őrzi az ismert gépkocsi alkatrész, a kardán-tengely is. Cardano munkásságáról: Cardano idejében a matematikusok különösen nagy erőfeszítéstTovább

Viete életéről: Francia matematikus. Foglalkozását tekintve jogász volt. Fiatal korában támadt egy ötlete új csillagászati elmélethez, amely a kopernikuszi rendszert fejlesztette volna tovább. Ennek érdekében kezdett el a matematikával foglalkozni. Tehetséges emberként kezdetben jogászként is sikeres pályája volt. III. Henrik, majd IV Henrik francia király ügyésze és tanácsosa volt. KésőbbTovább

Ceulen életéről: Holland erődítményépítő, vívómester és matematikus. Ceulen munkásságáról: Először 20, aztán harmincöt tizedesjegyig kiszámította a π értékét. Azóta nevezik a π -t Ludolph-féle számnak. Síremlékén látható a nevét híressé tevő tizedes tört. (Hollandia, Delft város.) 3.141592653589793238462643383279502884197169399Tovább

Napier életéről: Skót matematikus. Földbirtokos volt, csak kedvtelésből foglalkozott csillagászattal és matematikával. Napier munkásságáról: Matematikával a csillagászat kedvéért foglalkozott. A számolások megkönnyítése érdekében készítette el a trigonometrikus függvények logaritmusainak táblázatát. Ez 1614-ben jelent meg „Csodálatos logaritmustáblázat leírása” címmel. Ez a táblázat még nehézkes volt, később Henry Briggs segítségével megszületett 1617-benTovább

Kepler életéről: Német csillagász, fizikus és matematikus. Evangélikus egyházi iskolában végzett, és teológiát is tanult. 1594-ben, Grazban matematikát tanított. Feltűnő tehetsége miatt Tycho Brahe csillagász professzor 1600-ban Prágába hívta, ahol Brahe halála után Kepler lett a császári csillagász, majd később udvari matematikus. A kopernikuszi heliocentrikus világképet igazolta munkásságával. Kepler azTovább

Francia filozófus, matematikus és fizikus. Egyik közismeret, leggyakrabban idézett mondása: „Gondolkodom, tehát vagyok.” Descartes életéről: Descartes vagyonos nemesi családból származott. Ifjú korában a jezsuitáknál tanult. Fiatal korában katonáskodott, szolgált Hollandiában, majd a bajor hadseregben. Harcolt a fehérhegyi ütközetben, ahol a katolikus liga leverte a protestáns cseh rendeket. Végül részt vettTovább