Mindjárt az elején felvetődik a kérdés: Mitől szabályos egy test? Az egyenes körhenger, az egyenes körkúp is rendelkezik szabályossággal. Talán még azt is mondhatnánk, hogy a legszabályosabb test a gömb. Arkhimédész  nem a szabályosságuk miatt kérte a síremlékére ezen testek rajzát, hanem az egymás írt testek térfogatainak az aránya ejtetteTovább

Definíció: Szabályos sokszögeknek nevezzük azokat a sokszögeket, amelyeknek minden oldala egyenlő hosszú és minden szöge egyenlő nagyságú. Példa: A mellékelt animációban láthatunk néhány „n” oldalú szabályos sokszöget. (n=3, …. ,12) Megjegyzés: A szabályos sokszögek definíciója természetes rokonságot mutat a szabályos testek (szabályos poliéderek)  definíciójával. Mondhatjuk azt is, hogy a szabályos sokszögek aTovább

Az ő nevét viseli a háromszögek területének kiszámítása három oldalból: a Héron-képlet. Hérón életéről: Görög matematikus, fizikus és feltaláló. A római birodalom idején Alexandriában élt Sokoldalú, széles érdeklődésű egyéniség volt. Pontosan beszámolt a Kr. u. 62-ben lefolyt holdfogyatkozásról. Több technikai találmányát ismerjük. Híres készüléke az első gőzgép. A hajtóerőt aTovább