Egyenlet bármely két egyenlőségjellel összekapcsolt kifejezés. Az egyenletet szokás olyan speciális nyitott mondatnak (változó(k)tól függő állítás) is nevezni, amelynek alaphalmaza számhalmaz. Egyenlőtlenségről beszélünk, ha a két kifejezést a kisebb (<), nagyobb (>), nemkisebb (≥), nemnagyobb (≤ ) relációs jelek kapcsolnak össze. Az egyenleteket, egyenlőtlenségeket kétféleképpen is értelmezhetjük. I. Az elsőTovább

Diophantosz életéről: Görög matematikus volt, életéről szinte semmi biztosat nem lehet tudni. Feltevés szerint babilóniai származású volt. Alexandriában élt. Fennmaradt ugyan egy sírfelirat, amely lehetséges, hogy az övé. Ebben találunk pár adatot életére nézve, és azt is megtudhatjuk ebből, hány évig élt. Diophantosz munkásságáról: A görög matematikusok közül az egyenletekkelTovább