1. Kísérlet: Két kockával dobunk. Az elemi eseményekhez rendeljük hozzá a dobott számok összegét! Ebben a kísérletben az eseménytér 6⋅6=36 elemű. A hozzárendelt értékek a lehetséges összegek: [2; 12] intervallumba eső egész számok. Minden elemi eseményhez egyértelműen tartozik egy valós szám, a dobott számok összege. 2. Kísérlet: Céltáblára lövünk. Az elemi eseményekhez rendeljük hozzáTovább

Cantor a modern matematika egyik nagy úttörője,  a halmazelmélet egyik magalapozója. Cantor életéről: Német matematikus. Édesapja gazdag kereskedő volt, aki Szentpétervárott telepedett le. Georg Cantor itt született. 11. éves korában a család a Majna melletti Frankfurtba költözött. Cantor már a wiesbadeni évek alatt megkedvelte a matematikát, de édesapja a nagyobbTovább