Cantor, Georg Ferdinand

Cantor a modern matematika egyik nagy úttörője,  a halmazelmélet egyik magalapozója.

Cantor életéről:

1845.03.03 – 1918.01.06.

Német matematikus. Édesapja gazdag kereskedő volt, aki Szentpétervárott telepedett le. Georg Cantor itt született. 11. éves korában a család a Majna melletti Frankfurtba költözött. Cantor már a wiesbadeni évek alatt megkedvelte a matematikát, de édesapja a nagyobb jövőt ígérő mérnöki pályára kényszeríttette. Később azonban belátta, hogy fia tönkremegy, ha nem engedi a matematika irányába. Zürichbe ment egyetemre, majd innen Berlinbe. Itt kiváló tanároktól tanulta a matematikát. (Kummer, Weierstrass, Kronecker). 1866-ban fél évig Göttingenben tanult. 1867-ben doktorált. 1869-ben 24 évesen Halléban lett magántanár, és ugyanitt 1879-ben kapott egyetemi katedrát. Egész további működése Halléban folyt le, bár nagyon szeretett volna bekerülni a berlini egyetemre, de ez nem sikerült. Talán azért, mert Cantor gondolatait akkor nagyon kevés matematikus értette meg. Legnagyobb ellenfele volt tanára Kronecker volt. A sok meg nem értés a rendkívül érzékeny idegzetű Cantor-t igen megviselte, és a halléi elmegyógyintézetben fejezte be életét.

Cantor munkásságáról:

A mai igényeknek megfelelő számfogalom, az irracionális számok aritmetikai elméletének kidolgozása elsősorban az ő és Dedekind munkásságának eredménye. 1870-es években a matematikának egy új fejezetét teremtette meg, a halmazelméletet. Ő a halmazokat úgy vizsgálta, hogy azokat függetlenítette elemeinek sajátosságaitól. Cantor gondolatai a végtelen valóságos létezésének meggyőződéséből fakadt. Úgy gondolta, hogy végtelen elemszámú halmazok között is értelmezhető az ugyanakkora, kisebb, nagyobb fogalmak. A végtelen halmazok számosságának a vizsgálatához egy teljesen új szemléletet adott. A halmazelmélet azóta is fejlődik, eredményei a matematika különböző területein hasznosulnak.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.