Venn nevét elsősorban a halmazok közötti kapcsolatokat ábrázoló un. Venn diagramokról ismerjük. Venn életéről: Brit matematikus. John Venn 1857-ben Cambridge-ben végzett a Gonville és Caius College-ban, ahol teológiát és bölcsészetet tanult. Néhány évig lelkészként dolgozott, majd 1862-ben visszatért ugyanabba az intézménybe, és erkölcstant kezdett oktatni. Ebben az időben kezdett teTovább

Cantor a modern matematika egyik nagy úttörője,  a halmazelmélet egyik magalapozója. Cantor életéről: Német matematikus. Édesapja gazdag kereskedő volt, aki Szentpétervárott telepedett le. Georg Cantor itt született. 11. éves korában a család a Majna melletti Frankfurtba költözött. Cantor már a wiesbadeni évek alatt megkedvelte a matematikát, de édesapja a nagyobbTovább