Venn, John

Venn nevét elsősorban a halmazok közötti kapcsolatokat ábrázoló un. Venn diagramokról ismerjük.

Venn életéről:

1834.08.04. – -1923.04.04.

Brit matematikus. John Venn 1857-ben Cambridge-ben végzett a Gonville és Caius College-ban, ahol teológiát és bölcsészetet tanult. Néhány évig lelkészként dolgozott, majd 1862-ben visszatért ugyanabba az intézménybe, és erkölcstant kezdett oktatni. Ebben az időben kezdett te érdeklődni a matematika iránt. Az erkölcstan után matematikai logikát és valószínűség-elméletet tanított a Cambridge Egyetemen. 1883-ban pedig a Royal Society tagjává választották. John Venn érdeklődött a történelem iránt is, elkezdte összeállítani a Gonville és Caius College történetét, de a szerző haláláig a munkának csak az első kötete jelent meg 1922-ben.

Venn munkásságáról:

Nevét a mai középiskolás diákok a halmazok szemléltetésénél használt un. Venn-diagramok kapcsán ismerik, amivel halmazok egymás közötti kapcsolatát lehet szemléltetni. Bár ilyen diagramokat évtizedekkel korábban Leibniz és Euler is használt logikai állítások elemzésére, ez a szemléltetési módszer csak Venn 1881-ben megjelent „Symbolic Logic” című műve után vált általánossá.
Venn 1866-ban publikált „Logic of Chance” című tanulmányában kidolgozta a valószínűség gyakorisági elméletét. Ez a munkája nagyban befolyásolta a statisztikaelmélet fejlődését. Boole-hoz hasonlóan a a valószínűségszámítást a matematikai logikával hozta kapcsolatba.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.