Gyökfüggvények

Az ​\( x→\sqrt[n]{x} \)​ függvények ábrázolása és jellemzése.

Gyökfüggvények tárgyalásánál alapvetően két esetet kell megkülönböztetni attól függően, hogy a gyökkitevő páros avagy páratlan (2-nél nem kisebb) pozitív egész szám.
Az alábbi grafikonok ennek megfelelően mutatják a ​\( x→\sqrt{x} \)​ és a ​\( x→\sqrt[3]{x} \)​ függvények grafikonjait.

Függvény grafikonok:

​\( x→\sqrt{x} \)​ ​\( x→\sqrt[3]{x} \)

Gyökfüggvények jellemzése:

A gyökfüggvények jellemzésénél bizonyos függvényvizsgálati szempontok függetlenek a gyökkitevő típusától, de vannak olyan szempontok is, amelyeknél a függvényvizsgálati válasz attól függ, hogy páros vagy páratlan a gyökkitevő.

Az alábbi táblázat ennek megfelelően csoportosítva tartalmazza a gyökfüggvények jellemzését.

Páros gyökkitevő

Tetszőleges gyökkitevő

Páratlan gyökkitevő

Értelmezési tartomány: Nemnegatív valós számok halmaza: x∈ℝ|x≥0. Valós számok halmaza: x∈ℝ.
Értékkészlet: Nemnegatív valós számok halmaza:
y∈ℝ|y≥0
Valós számok halmaza: y∈ℝ
 Zérushelye: x=0
Menete: Szigorúan monoton nő.
Szélsőértéke: Minimum: Nincs.
Korlátos: Alulról korlátos, felülről nem.
Alsó korlát k=0
Nem.
Páros vagy páratlan: Egyik sem Páratlan.
Periodikus: Nem.
Konvex/konkáv: Konkáv. Konvex, ha x<0 és konkáv, ha x>0
Folytonos: Igen.
Inverz függvénye: Az ​\( x→x^{n} \)​ hatványfüggvény az értelmezési tartományuk metszetén..
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.