Nevét a prímszámok előállítására használt eljárása, az Eratoszthenész szitája őrizte meg.

Eratoszthenész életéről:

Kr. e. 276.-197.

Görög matematikus, az észak-afrikai Kirénében született. Sok évet töltött Athénben. Ptolemaiosz egyiptomi király meghívta Alexandriába fia nevelőjének és a könyvtár igazgatójának. Grammatikai és filozófiai tárgyú munkákat is írt, és tankölteményei is maradtak fent. Foglalkozott még csillagászattal és fizikával is. Kataszteriszmoi (Csillaggá változások) című művében a csillagképek mitológiai magyarázatát adta. Hozzá írta Arkhimédész ma „Módszer” néven ismert levelét. Ő végezte a Föld felületén az első fokmérést, és az akkori mérési módszerek fejlettségéhez képest elég pontosan kiszámította az egyenlítő hosszát. Idős korában megvakult és önkéntes éhhalált halt.

Eratoszthenész életéről:

Mint matematikust legjobban az ókori három nevezetes probléma érdekelte:

1. Kör négyszögesítése.
2. A kockakettőzés problémája, az un. Déloszi probléma.
3. Szögharmadolás.

Nevét a prímszámok előállítására használt eljárása, az Eratoszthenész szitája őrizte meg.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.