A prímszám fogalma az oszthatóság fogalmához kapcsolódik. Definíció: Azokat a természetes számokat, amelyeknek pontosan két osztójuk van, prímszámoknak (vagy másképp törzsszámoknak) nevezzük. Az 1 és a 0 nem prímszámok, mert az 1-nek egy darab, a 0-nak pedig végtelen sok osztója van. A 2 a legkisebb prímszám, egyben ő az egyetlenTovább

A prímszámok előállításának ma is használt módszere Eratoszthenész görög matematikustól származik. Az elnevezés utal az eljárás lényegére, mivel az 1-től n-ig felírt egész számok közül “kiszitáljuk” az összetett számokat. Amely számok fennmaradnak a “szitán” (az 1 kivételével) azok a prímek. Az eljárás: 1. Írjuk fel a számokat 1-től n-ig, (ittTovább

Nevét a prímszámok előállítására használt eljárása, az Eratoszthenész szitája őrizte meg. Eratoszthenész életéről: Görög matematikus, az észak-afrikai Kirénében született. Sok évet töltött Athénben. Ptolemaiosz egyiptomi király meghívta Alexandriába fia nevelőjének és a könyvtár igazgatójának. Grammatikai és filozófiai tárgyú munkákat is írt, és tankölteményei is maradtak fent. Foglalkozott még csillagászattal ésTovább