Hippokratész életéről: Khioszi görög matematikus, eredeti foglalkozását tekintve kereskedő volt. Miután tönkrement, Athénbe költözött és matematikával, pontosabban geometriával kezdett foglalkozni. Nem tévesztendő össze kortársával a kószi Hippokratésszel, a híres orvossal. Hippokratész munkásságáról: Hippokratész Sztoikheia (Elemek) című művében kísérletet tett a geometria geometria axiomatikus felépítésére, de művének csak töredékei maradtak fenn.Tovább

Nevét a prímszámok előállítására használt eljárása, az Eratoszthenész szitája őrizte meg. Eratoszthenész életéről: Görög matematikus, az észak-afrikai Kirénében született. Sok évet töltött Athénben. Ptolemaiosz egyiptomi király meghívta Alexandriába fia nevelőjének és a könyvtár igazgatójának. Grammatikai és filozófiai tárgyú munkákat is írt, és tankölteményei is maradtak fent. Foglalkozott még csillagászattal ésTovább