Hippokratész életéről: Khioszi görög matematikus, eredeti foglalkozását tekintve kereskedő volt. Miután tönkrement, Athénbe költözött és matematikával, pontosabban geometriával kezdett foglalkozni. Nem tévesztendő össze kortársával a kószi Hippokratésszel, a híres orvossal. Hippokratész munkásságáról: Hippokratész Sztoikheia (Elemek) című művében kísérletet tett a geometria geometria axiomatikus felépítésére, de művének csak töredékei maradtak fenn.Tovább

Mit is jelent ez? Már az ókori matematikusokat (Például Arkhimédész, Hippokratész, Eratoszthenész) izgatta az a kérdés, hogyan lehet egy adott kör területével egyenlő területű négyszöget szerkeszteni. = ? Az, hogy egy adott körrel egyező területű négyzetnek lennie kell, elég könnyen belátható. Szerkesszünk az adott r sugarú körbe beírt és köréírtTovább