Derivált és primitív függvény -összefoglaló táblázat

Függvények deriváltjainak és primitív függvényeinek összefoglaló táblázata:

Függvény

f(x) Derivált függvény f'(x) Primitív függvény ​\( \int{f(x)}dx \)
Konstans fv. k(x) =a k’(x) =0 \( \int{a}dx=a·x+c \)
Elsőfokú fv. l(x)= mx +b l’(x) =m

\[ \int{mx+b}dx=m\frac{x^{2}}{2}+bx+c \]

Másodfokú fv. m(x) = m2 m’(x) =2⋅x \( \int{x^{2} dx}=\frac{x^{3}}{3}+c \)
Hatvány fv. h(x) =hxn h'(x)=nxn-1 \( \int{x^{n} dx}=\frac{x^{n+1}}{n+1}+c \)
Négyzetgyök fv. \( g(x)=\sqrt{x} \) \( g'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}} \) \( \int{\sqrt{x} dx}=\frac{2}{3}\sqrt{x^{3}}+c \)
N-edik gyök fv. \( n(x)=\sqrt[n]{x} \) ​​\( n'(x)=\int{\frac{1}{n\sqrt[n]x^{n-1}}} \) ​​\( \int{ }\sqrt[n]{x}dx=\frac{n}{n+1}\sqrt[n]{x^{n+1}}+c \)
Fordított a. fv. \( f(x)=\frac{1}{x} \) \( f'(x)=-\frac{1}{x^{2}} \) \( \int{\frac{1}{x}dx }=ln\left|x\right| +c \)
Exp. fv. f(x)=ex f'(x)=ex \( \int{e^{x}dx }=e^{x}+c \)
f(x)=ax f'(x)=ax⋅ln(a) \( \int{a^{x}dx }=\frac{1}{ln(a)}+c \)
Logaritmus fv. f(x)=ln(x) \( f'(x)=\frac{1}{x} \) \( \int{ln(x) dx}=x·ln(x)-x+c \)
f(x)=loga(x) \( f'(x)=\frac{1}{x·ln(a)} \) \( \int{log_{a}(x) dx}=\frac{x·ln((x)-x}{ln(a)}+c \)
Trigonometrikus  függvények f(x)=sin(x) cos(x) \( \int{sin(x)dx }=-cos(x)+c \)
f(x)=cos(x) -sin(x)

\[ \int{cos(x) dx=sin(x)} +c\]

f(x)=tg(x) \( f'(x)=\frac{1}{cos^{2}(x)} \) \( \int{ }tg(x)dx=-ln\left|cos(x) \right| +c \)
f(x)=ctg(x) \( f'(x)=-\frac{1}{sin^{2}x} \) \( \int{ ctg(x)dx}=ln\left|sin(x) \right| +c\)

Deriválási szabályok

1. Konstansszoros: (cf(x))’ =c f’(x)

2. Összeg: (f(x)+g(x))’ = f’(x) +g’(x)

3. Szorzat: (f(x)g(x))’ = f’(x)g(x) +f(x)g’(x)

4. Hányados: ​\( c'(x)=\left [ \frac{f(x)}{g(x)}\right ] ‘=\frac{f'(x)·g(x)-f(x)·g'(x)}{g^2(x)} \)​, g(x)≠0.

5. Összetett függvény: \( \left [f(g(x)) \right ]’=f'(g(x))·g'(x) \)​.

Határozatlan integrálás szabályai:

1.Függvény konstans-szorosának integrálása: ​\( \int{c·f(x)dx }=c·\int{f(x)dx} \)​.

2. Függvények összegének integrálása: ​\( \int{\left\{ f(x)±g(x) \right\}dx}=\int{f(x)dx}±\int{g(x)dx } \)​ .

3. Függvény és derivált függvény szorzata: ​\( \int{f(x)·g'(x)dx }=f(x)·g(x)-\int{ f'(x)·g(x)dx} \)​. (Parciális integrálás.).

4. Összetett függvény és a belső  derivált függvény szorzata: ​​\( \int{f(g(x))·g'(x)dx }=F(g(x))+c \).

5. f'(x)/f(x) típusú hányados függvény integrálása: ​\( \int{\frac{f'(x)}{f(x)}dx }=ln\left|f(x) \right| +c \)​.

A határozott integrálásra vonatkozó további szabályok:

6. Az intervallum tagolható illetve intervallumok összevonhatók: ​\( \int_{a}^{b}{f(x)}dx=\int_{a}^{c}{f(x)}dx+\int_{c}^{b}{f(x)}dx \)​.

7. Az intervallum határainak felcserélése: \( \int_{a}^{b}{f(x)}dx=-\int_{b}^{a}{f(x)}dx \)​.

8. Integrálás helyettesítéssel: ​\( \int_{g(a)}^{g(b)}{ f(x)dx}=\int_{a}^{b}{ f(g(t))·g'(t)dt} \)​.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.