Tekintsük az alábbi ábrát. Az „e” és „f” egyenesek párhuzamosak egymással, és az „m” egyenes merőleges mindkettőjükre. A ​\( \vec{v} \)​ vektor párhuzamos e és f egyenesekkel, míg az ​\( \vec{n} \)​n vektor merőleges rájuk. Mivel az (xy) síkban egy egyenes irányvektora az egyenessel párhuzamos, a zérusvektortól különböző bármely vektor,Tovább

Definíció: A körvonal azoknak a pontoknak a halmaza (mértani helye) a síkban, amelyek a sík egy adott pontjától (a kör középpontjától) adott távolságban vannak. Ez a távolság a kör sugara. Adott a koordináta rendszerben a C(u;v) középpontú, és r sugarú kör. A körvonal bármely P(x;y) pontja C(u;v) középponttól adott rTovább

Kör és egyenes kölcsönös helyzetének és esetleges közös pontjainak meghatározása az (x;y) koordináta rendszerben. Kör és egyenesnek kölcsönös helyzetére nézve három lehetőség van: 1.    Nincs közös pont: körön kívül haladó egyenes. 2.    Egy közös pont: érintő egyenes. 3.    Két közös pont: metsző egyenes Adott egyenletű kör és egyenes metszéspontjainak meghatározásaTovább

A  parabola egyenletének meghatározásához induljunk ki a parabola definíciójából! Definíció: A parabola azoknak a pontoknak az összessége (mértani helye) a síkban, amelyek a sík egy adott egyenesétől (vezéregyenes) és a sík egy adott (a vezéregyenesre nem illeszkedő) pontjától (fókusz) egyenlő távolságra vannak. A fókuszpont és a vezéregyenes távolsága a parabolaTovább

Az ellipszis egyenletének meghatározásához induljunk ki az ellipszis definíciójából! Definíció: Az ellipszis azoknak a P pontoknak az összessége (mértani helye) a síkban, amelyek a sík két adott pontjától, az F1 és F2 fókuszpontoktól való távolságaik (r1, és r2 vezérsugarak) összege állandó (2a). Ez a távolság nagyobb kell legyen, mint aTovább

A hiperbola egyenletének meghatározásához induljunk ki a hiperbola definíciójából! Definíció: A hiperbola azoknak a P pontoknak az összessége (mértani helye) a síkban, amelyek a sík két adott pontjától, az F1 és F2 fókuszpontoktól való távolságaik (r1, és r2 vezérsugarak) különbségének abszolút értéke állandó (2a). Ez a távolság kisebb kell legyen,Tovább