Bevezető példa: 1. A következő sorozatot nagyon könnyű folytatni: 2; 4; 8; 16,…és így tovább. Szavakkal: Az első tag 2, minden tag az előző kétszerese. 2. Szerkesszünk egy 3 egység oldalú ABCD négyzetet. Ennek BD átlójára egy újabb négyzetet. És így tovább. Számítsuk ki az egyes négyzetek oldalhosszúságaiból álló sorozatTovább

Bevezető feladatok 1. Írjuk fel az alábbi racionális számok tizedes tört alakját: 2.5; 5/21; 10/9! Az eredmények: 2/5=0.1 pontos érték; ​\( \frac{5}{21}=0.2380952380…=0.\dot{2}3809\dot{5}….. \)​ ;  ​\( \frac{10}{9}=1.111111….=1.\dot{1} \)​ . 2. Hogyan írható fel a következő tizedes tört két egész szám hányadosaként?  ​\( 0.\dot{2}3\dot{8} \)​= ? Legyen ​\( x=0.\dot{2}3\dot{8} \)​. Ekkor ​\( 1000x=238.\dot{2}3\dot{8} \)​.Tovább