A kúp, a henger és persze a hasábok felszíne síkba kiteríthető (a test hálója). Felszínüket az egyes testek hálóját alkotó síkidomok területeinek összege adja. A gömbfelület a középiskolában eddig megismert felületektől alapvetően eltérő, ugyanis a gömbfelület síkba ki nem teríthető. Felszínére vonatkozó összefüggés precíz levezetése túlmutat a normál középiskolai követelményeken.Tovább

Tétel: A gömb térfogata: ​\( V_{gömb}=\frac{4·R^3· π }{3} \)​. Ennek a bizonyításában is a Cavalieri-elvet fogjuk használni, mely szerint: Ha egy síkon két olyan test van, amelyek a. alapterülete egyenlő, és b. az alaplapjukkal párhuzamos bármely síkkal képzett síkmetszetük páronként egyenlő területű, akkor a két test térfogat egyenlő. Vágjuk kettéTovább