Az egyenes körhenger térfogatának meghatározásánál felhasználjuk, hogy a hasáb térfogata: Vhasáb=talapterület⋅mhasáb. Az egyenes henger térfogatát köré és beleírt hasábok segítségével, a kétoldali közelítés módszerével határozzuk meg. A henger alaplapjába, azaz az r sugarú körbe és a kör köré egy-egy szabályos sokszöget írunk, melyek oldalszámai n=3, 4, 6, 8, stb. ATovább

Tétel: A gömb térfogata: ​\( V_{gömb}=\frac{4·R^3· π }{3} \)​. Ennek a bizonyításában is a Cavalieri-elvet fogjuk használni, mely szerint: Ha egy síkon két olyan test van, amelyek a. alapterülete egyenlő, és b. az alaplapjukkal párhuzamos bármely síkkal képzett síkmetszetük páronként egyenlő területű, akkor a két test térfogat egyenlő. Vágjuk kettéTovább